Podlahy

Zámková dlažba krok za krokem

Zámková dlažba krok za krokem

Pokládku zámkové dlažby je vhodné provádět za příznivých klimatických podmínek, nejlépe v suchých letních měsících. Kvalita dlažby totiž závisí nejen na pečlivé přípravě, ale rovněž na kvalitě spárování, které se musí provádět za sucha.

Betonová zámková dlažba se používá pro dláždění pěších cest, vjezdů a parkovacích ploch pro automobily. Vyrábí se z vibrolisovaného betonu různých tvarů v přírodní šedé barvě a v mnoha barevných odstínech. Příprava podloží a podkladních vrstev jsou nejdůležitějším předpokladem správného položení zámkové dlažby, protože na nich závisí životnost, účelnost i estetika celého díla. Jak postupovat, aby dlažba vydržela a mohli se pyšnit perfektním provedením?

První fáze: příprava podloží je základ

Nejdříve si vyznačíme hranice pokládky. Prvním bodem vlastní stavby je příprava podloží, které spočívá v provedení výkopu  s následným zhutněním a srovnáním dna výkopu. Hloubka dna výkopu závisí na účelu a zatížení budoucí zámkové dlažby. Pro pojezdovou plochu (vjezd či odstavnou plocha pro auto) lze počítat s výkopem o celkové hloubce zhruba 85 až  100 cm, u pěších nezatížených cest se jedná o hloubku  30 až 35 cm. Po provedení výkopu tzv. "kufru" přichází na řadu hutnění válcováním. Zhutněné dno výkopu musí kopírovat plánovaný sklon budované plochy tak, aby podkladní vrstvy měly ve všech místech stejnou hloubku, což zabraňuje pozdějšímu propadu dlažby.

Druhá fáze: pevný podklad

Na připravené dno se klade buď jedna nebo dvě podkladní vrstvy. Hrubá podkladní vrstva se připravuje při budování  pojízdných komunikací a ploch a ve zhutněném stavu má hloubku cca 250 až 350 mm..Tvoří ji kamenná drť o zrnitosti 16–32 mm  s následným hutněním vibrační deskou. Poté následuje je navezení jemné podkladní vrstvy tvořené kamennou drtí o zrnitosti 8–16 mm a její řádné zhutnění pomocí vibrační desky. Tato jemná podkladní vrstva má ve zhutněném stavu hloubku cca 100 až 150 mm a u ploch a komunikací pro pěší provoz tvoří jedinou podkladní vrstvu uloženou přímo na dno výkopu. Mezi jednotlivými vrstvami se zpravidla osadí obrubníky.

Třetí fáze: lože rovné jako stůl


Před pokládkou dlažby ještě následuje poslední ložní vrstva jemné drtě o zrnitosti 2–5mm, případně 4–8 mm. Tato vrstva je již určena pro pokládku zámkové dlažby a proto je velmi důležité aby její povrch byl rovný a její hloubka rovnoměrná v celé ploše.
K vytváření této vrstvy se obvykle používá dřevěných, nebo ocelových latí o výšce cca 40 až 50 mm položených na zhutnělý povrch. Tyto latě slouží jako vodící pásy při srovnávání zasypané drtě kladecí vrstvy do roviny pomocí hliníkové lišty. Vytvořená kladecí vrstva se již před pokládkou dlažby nehutní a proto se na ni nesmí vstupovat. Po vyjmutí vodících latí a doplnění drtě do vzniklých dutin je podloží připraveno pro pokládku dlažby.

Čtvrtá fáze: pokládka zámkové dlažby

Pro pěší provoz se používá dlažba tloušťky 60 mm, pro pojezdové plochy dlažba tloušťky 80 mm. Pokládka dlažby se provádí současně ze tří palet dlažby najednou, aby se docílilo barevně kompaktního odstínu povrchu.
Pokládka zámkové dlažby se provádí do nezhutněné kladecí vrstvy poklepáním gumovou palicí směrem z nejnižšího místa pokládané plochy k nejvyššímu tak, aby kladecí vrstva nebyla narušena. Proto se na plochu nesmí šlapat ani po ní přejíždět.. Případná úprava tvaru dlažby, například u okrajů nebo okolo kanalizace, se provádí štípáním nebo řezem diamantovou pilou pro přesné dělení.

Závěrečná fáze: nepodceňujte spárování


Po položení zámkové dlažby se spáry mezi jednotlivými dlaždicemi zasypou jemným křemičitým pískem o zrnitosti 0–2 mm, případně 0–4 mm pomocí koštěte a následně se plocha důkladně zamete. Jako materiál pro výplň spár nesmí být použit písek obsahující vápenné nebo hlinité příměsi jinak je nebezpečí, následného prorůstání spár travinami a mechy a také tvoření vápenných výkvětů na povrchu dlažby. I z těchto důvodů je zasypávání spár nutno provádět za pěkného suchého počasí suchým pískem, který mezi spáry dokonale zapadne. Poté se provádí poslední důkladné zhutnění celé plochy v příčném a podélném směru pomocí vibrační desky opatřené plastovým návlekem a druhé zasypání a vyplnění spár křemičitým pískem, aby se docílilo naprosté roviny.

 

Autor: Irena Forejtová
Foto firmy: Dlaždičské práce Nociar

29. září 2008 www.Living.cz

Příspěvek do diskuze
:
:
: *Vyplňte tento kód: 365 (slouží k ochraně proti komentářovému spamu)
Všechny položky jou povinné

Provozovatel nenese odpovědnost za příspěvky diskutujících a nevyjadřují názory provozovatele.
Vytvořilo Anawe